Hegoak Astindu

Akroyoga Elkartea / Asociación de Acroyoga
 
 
 
 
 
  

Hegoak Astindu Arabako lehen

Acroyoga Elkartea da, 2019ko martxoan sortua, AcroYoga garapen pertsonal eta sozialerako tresna gisa sustatzea helburu duena.

Elkartearen jarduera nagusia da AcroYogako Jamsen antolakuntza (praktika libreko topaketak) eta beste ekitaldi batzuk, hala nola eskolak, tailer trinkoak, erakustaldiak, ikuskizunak edo jaialdiak, baita AcroYogarekin lotutako beste ekintza kultural batzuk ere.

Oro har, jarduera horietako gehienak edonorentzat irekiak izango dira, eta, era berean, edozein pertsona ongietorria da elkarteko kide izatera eta AcroYogaren hedapenean eta Hegoak Astinduren ekimenetan modu aktiboagoan parte hartzera.

 

Hegoak Astindu es la primera

asociación de AcroYoga en Álava, constituida en marzo de 2019 con el fin de fomentar y promocionar la práctica del AcroYoga como herramienta para el desarrollo personal y social.

La principal actividad de la asociación es la organización de “Jams” de AcroYoga (encuentros de práctica libre) y otros eventos como clases, talleres intensivos, demostraciones, espectáculos o festivales, así como otras acciones culturales relacionadas con el AcroYoga.

En general, la mayoría de estas actividades serán abiertas a cualquier persona, y también cualquier persona es bienvenida a formar parte de la asociación y participar de manera más activa en la difusión del AcroYoga y en las actividades de “Hegoak Astindu”.

Begira gure ekimenak!

¡Consulta nuestra agenda!

Zer onura ditut bazkide gisa?

  • Elkarteak antolatutako JAMetarako prezio hobariduna.
  • Beherapenak elkarteak antolatzen dituen tailerretan.
  • Jametan eta tailerretan izena emateko lehentasuna.
  • Elkartearen kamiseta bat eta/edo sustapenerako beste material batzuk oparitzea.
  • Beherapenak elkarteak egindako produktuetan (liburuak, posterrak edo bestelakoak).

¿Qué beneficios tengo como socio/a?

  • Precio bonificado para las Jams organizadas por la asociación.
  • Descuentos en talleres que organice la asociación.
  • Prioridad para apuntarse a las Jams y los talleres.
  • Obsequio de una camiseta de la asociación y/o otros materiales promocionales.
  • Descuentos en los productos elaborados por la asociación (libros, posters u otros).

 
 

Zalantzarik dituzu?
Harremanetan jar zaitez!

 

¿Tienes dudas? ¡Contáctanos!

hegoak.astindu.akroyoga@gmail.com
@hegoak.astindu.akroyoga
@hegoak.astindu.akroyoga

12 + 6 =