Agenda: Sandra Jiménez

 
 
 
 
 
 
Akroyoga Gasteizen

Akroyoga Gasteizen

Gasteizen maila anitzako akroyoga ohiko eskolak.
Clases de acroyoga multinivel en Vitoria.

Babayaga – Iniciación

Babayaga – Iniciación

Gasteizen hastapen mailako akroyoga ohiko eskolak.
Clases regulares de Acroyoga nivel iniciación en Vitoria.