Iruñean maila anitzako akroyoga ohiko eskolak.
Clases de acroyoga multinivel en Pamplona.